Bagmurselementer

 

Bagmurselementer fra Præfa Betonelement er robuste elementer, der på alle måder tåler sammenligning med traditionelt byggeri og elementerne kræver kun ganske få specielle hensyn.

 

Der er tale om rumstore, etagehøje elementer fremstillet af beton eller letkonstruktionsbeton. Råmaterialet Leca letklinker fremstilles af en finkornet plastisk lerart, der ved brænding i roterovnsanlæg forvandles til et let og porøst teglprodukt med lav rumvægt, høj trykstyrke og gode isolerende egenskaber.

 

Elementerne er af hensyn til påvirkninger under transport og montage forsynet med en let armering.

 

Bagmurselementer leveres med indstøbte, rustfri murbindere i henhold til gældende forskrifter. Overfladen er færdigpudset og kræver i det væsentlige kun et minimum af efterbehandling. Elementerne kan bearbejdes med almindeligt betonværktøj.

 

Vægmaterialet er kemisk neutralt, så det kan ikke angribes af råd og svamp.

 

Der må regnes med en mindre kapillarvirkning på grund af den forholdsvis åbne struktur, ligesom det som for almindelig beton ikke kan undgås, at der er svind. Overfladebehandling bør derfor først foretages, når elementerne er helt udtørrede.

 

Åbninger for vinduer, døre med videre udføres som udsparinger i de forholdsvis store vægflader. Placering af en samling kan dog være mest praktisk i forbindelse med en vindues- eller døråbning, og her anvendes separate bjælker og brystninger.

 

Vi leverer bagmurselementer i de dimensioner, som markedet typisk efterspørger. Uanset løsning lever vores produkter op til gældende krav.