AFKALD

Afkald skal finde sted senest kl. 07.00, 5 hele arbejdsdage før levering.

Skema til Afkald og Leveringsrækkefølge kan rekvireres hos Jakob Thor Bertelsen :jtb@praefa.dk tlf. 26 32 60 19

Skema sendes retur til Jakob Thor Bertelsen: jtb@praefa.dk

Præfa Betonelement A/S bestræber sig på, at levere læssene i den ønskede rækkefølge. Vi forbeholder os ret til, at fordele elementerne over flere læs, hvor vægt, størrelse eller udformning kræver det. Uanset om det sker af transport optimale eller sikkerhedsmæssige grunde.